Tävlings-PM

Tävlings-PM, Adak Adventure, Lördag 29 juni Adak

Hitta till Adak: Via Malå, fortsätt norrut genom samhället längs väg 370. Sväng mot Adak 9 km norr om Malå. Ni som kommer från norr eller väster hittar väl?

Parkering: Skyltat. Ingen biltrafik och parkering på skolområdet av säkerhetsskäl. Området är tävlingsområde!

Nummerlappar/efteranmälan: 9.30-10.30. Gärna betalning med swish vid efteranmälan.
Anmälningsavgifter: Ministigen och Korta stigen GRATIS, Hinderbanan GRATIS, Långa/halva stigen 100 kr. Ni som inte redan betalt er anmälan gör detta på plats kontant eller via swish. swishnummer 123 443 77 52

Starttider: Ministigen och Korta stigen 11.00, Hinderbanan 11.10, Halva stigen och Långa stigen ca  12.15. Tio minuter innan start på respektive sträcka hålls en kort information om banan.
På Hinderbanan kan det bli aktuellt med olika startgrupper baserade på ålder, dessa grupper kommer då att starta med 2 minuters mellanrum. Samtliga starter sker vid ingången till omklädningsrummen. OBS! ingen tidtagning på barnloppen.

Banorna: Ministigen = rosa snitslar Korta stigen = blå snitslar, Hinderbanan = gula snitslar, Långa stigen, halva stigen = vita snitslar + vita pilar. Det kommer att finnas funktionärer längs banan.

Regler: Tävlingsledaren äger rätt att diskvalificera löpare som inte följer bana och regler.

Dusch/ombyte: Omklädningsrum, dusch, bastu finns i skolan. Dam- och herromklädningsrum. Lämna helst leriga skor och kläder utanför!

Foto: Vi kommer att fotografera deltagarna i loppet. Bilderna läggs ut på vår hemsida och FB-sida och det är givetvis fritt fram att använda dem, tagga gärna #adakadventure

Publiktips: Det finns goda möjligheter att se löparna vid flera tillfällen. Håll utkik efter banskisserna och fråga funktionärerna.

Priser:  Barnen får medalj och nyttopris vid målgången, Medaljer och nyttopriser kommer att lottas ut bland deltagarna på halva stigen och långa stigen.

Fika och hamburgare: Finns att köpa under hela dagen.

Kontakt och mer info: www.adakadventure.nu, https://www.facebook.com/adakadventure/, adaksportklubb@gmail.com, Leif Bergström 070-317 33 33, Karolina Hugosson 070-644 96 85.